Endnu en WordPress-blog

Opdateringer listet

Denne side lister opdateringerne i den rækkefølge de er ankommet.
5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2019
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3
5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2019
1-5 Arbejdskalender kredsbestyrelsen
1-6 Arbejdsfordeling kredsbestyrelsen kreds 3
4-9 Dommerliste Agility Kreds 3
5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2019
5-2 Retningslinier for C,B,A&E konkurrencer
5-11 Retningslinjer for tilskud og gaver
5-17 kredsmestre 2018

5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2019
151 15 Aftale mellem kreds 1-6
Kredsb_ref_ext_181022
KKU-Nyhedsbrev-Oktober-2018

Kredsraad_ref_181013

5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2019
5-16 Startgebyr
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3

Kredsb_ref_180928     + billag C hunde 2018
Viborg 2018 invitation

Tilmelding Viborg 2018
Seminar Magtor DcH med Christian Hembo

Seminar agility med Anders Barry Lindhardt

Sporlæggerkursus 2018
Kredsb_ref_180529
UU orienteringer 2018 godkendt af HB
KUU Nyhedsbrev maj 2018
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3
4-2 Kreds 3’s dommerudvalg

5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2018

Klar-Parat-Konkurrencestart
1-6 Arbejdsfordeling kredsbestyrelsen kreds 3

Kredsb_ref_180319
Nye bestyrelsesmedlemmer

Bringselkursus
Familiehund efteruddannelse

Moduloversigt Grundforløb 2018
Moduloversigt 2018 Rally overbygning
Moduloversigt 2018 DcH-overbygning
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
(PDF)
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
(DOC)
1-4 kredsbestyrelse

Kredsgen_ext_ref_180221

2-1 Vedtaegter for Kreds 3

Kredsgen_ref_180221
Fællesarrangement 2018
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
 (PDF)
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (DOC)
3-3 Kredsinstruktoere i kreds3
Kredsb_ref_180118

2-5 Kontingentbetaling

2-10 Ugiftsbilag kreds 3-2018
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3
Seminar Lea Nor

NOSEWORK INTRO

Familiehund efteruddannelse

Nyhedsbrev om kredsinstruktøruddannelsen 2018
Sporlæggerkursus
Uddannelsesudvalg formandens årsberetning 2017
Nyhedsbrev om kredsinstruktøruddannelsen 2018

Sporlæggerkursus
Uddannelsesudvalg formandens årsberetning 2017
5-19 Dommerliste nordiske dommere kreds 3

5-1 kreds 3 konkurencekalender aktivitetskalender 2018
4-13 Dommerliste Brugsprøve dommere Kreds 3
1-5 Arbejdskalender kredsbestyrelsen
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (PDF)
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (DOC)
Invitation HLG-2018

Holdbeskrivelser HLG-2018
kredsb_ref_171121

REGNSKAB pr 11 november 2017
Medlemstal pr 11 november 2017
REGNSKAB 2018
4-13 Dommerliste Brugsproeve dommere
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (PDF)
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (Doc)
171018_ref_dommer
Kredskasserer søges 2018
kredsraad_ref_171012
5-17 kredsmestre 2017
5-11 Retningslinjer for tilskud og gaver
5-16 Startgebyr
5-1 kreds 3 aktivitetskalender 2019
kredsb_ref_171005

1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (DOC)

1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (PDF)
5-11 Retningslinjer for tilskud og gaver
kredsb_ref_170822

Agility efteruddannelse
Rally efteruddannelse
Viborg 2017 program og praktisk information
Tilmelding Viborg 2017  (PDF)
Tilmelding Viborg 2017 (xlsx)
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3

Efteruddannelse deadline den 1 august 2017

Appetitvækker Viborg 2017
2-10 Ugiftsbilag kreds 3-2017
Nyhedsbrev_170601
Tilmeldingsskema 2017 (XLS)
Tilmeldingsskema 2017 (PDF)
Moduloversigt 2017 Grundforløb
Informationsfolder 2017
Retningslinjer udvalg himmerlandsgården

kredsb_ref_170531

5-1 kreds 3 aktivitetskalender 2017

Kredsb_ref_170429

Kredsraad_ref_170419
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3

VIP Dag 2017

Moduloversigt Familiehund 2017
Kredsraad_ref_170307

Kredsb_ref_170307
2-5 Kontingentbetaling
3-3 Kredsinstruktoere i kreds3
5-1 kreds 3 aktivitetskalender 2017
5-16 StartgebyrModuloversigt
DcH-overbygninger 2017
-rev1
Moduloversigt Agility overbygning 2017
Moduloversigt Grundforløb 2017
Moduloversigt DcH-overbygninger 2017
Nyhedsbrev_170220
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (PDF)
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3 (DOC)
Kredsgen_ref_170208

1-4 kredsbestyrelse
2-1 Vedtaegter for Kreds 3
5-3 Retningslinier for betling af startgebyrer ved DM
5-11 Retningslinjer for tilskud og gaver
4-8 Dommerskema ved kredskonkurrencer
4-7 Proceduren ved brug af dommercentralen
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
Indbydelse til Informationsaften 2017
Kredsb_ref_170116
Kredsb_ref_161103
Program HLG 2017 ver.3
udgiftsbilag-kreds-3-2017
1-5-arbejdskalender-kredsbestyrelsen
3-1-kreds3s-uddannelsesudvalg
3-3-kredsinstruktoere-i-kreds3
5-1-kreds-3-aktivitetskalender-2017
5-15-kredsmesterskab-i-rallyl-lydighed
5-16-startgebyr
5-17-kredsmestre-2016
5-18-kredsmesterskab-i-nordisk
program-hlg-2017-ver-2
invitation-og-praktiske-oplysninger-hlg-2017
4-1-dommerliste-dchs-konkurrenceprogram-kreds-3
Årsberetning-kreds3-du-2016
161019_ref_dommer
161012_ref_dommerudvalg
kreds-3-temadag-2016
http://dch-kreds3.dk/kredspokalvindere/
kredsraad_ref_161013
5-11-retningslinjer-for-tilskud-og-gaver
5-1-kreds-3-aktivitetskalender-2017
4-10-dommerliste-rally-lydighed-kreds-3
4-1-dommerliste-dchs-konkurrenceprogram-kreds-3
3-1-kreds3s-uddannelsesudvalg
invitation-temadag-den-8-oktober-2016
Kredsb_ref_160825
Tilmeldingsskema TGU(PDF)
Tilmeldingsskema TGU(XLS)
Informationsfolder TGU rev. 2016
Moduloversigt Grundforløb 2016
Viborg kursus 2016
Kursus i Agility tegneprogram
Kredsbestyrelses reterat_160526
Moduloversigt 2016 Rally overbygning
HundeAdfærdsKonsulent
Kursus stressede hunde for trænere og aspiranter
5-1 kredskonkurrencer
1-5 Arbejdskalender kredsbestyrelsen
1-6 Arbejdsfordeling kredsbestyrelsen kreds 3
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
125 16 Nyhedsbrev_KU_2016-1pk
kreds3_ref_omkring nordiske dicipliner
kredsb_ref_160503
Nyhedsbrev fra KUU3_160501
Moduloversigt 2016 DcH Program
Invitation Flyvestation Karup
Fællesarrangement 2016
Kreds 3 hundeførermøde omkring den nordiske dicipliner
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
Referat kredsrådsmøde 9/3-2016
1-1 Adresseliste lokalforeninger Kreds 3
5-1 kredskonkurrencer
1-4 kredsbestyrelse
Kredsgen_ref_160303
Formands Beretning 2015
2-10 Udgiftsbilag
Udgiftsbilag kreds 3-2016
2016 Program Himmerlandsgården version 3
ext_kredsraad_ref_160121
5-1 kredskonkurrencer
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3
4-1 Dommerliste DCH”s konkurrenceprogram Kreds 3
Udgiftsbilag kreds 3-2016
kredsbestyrelse
4-2 Kreds 3’s dommerudvalg
Kreds 3 invitation for nye bestyrelsesmedlemmer 3
151028_ref_dommer
141022_ref_dommer
Kredsbestyrelses referat 5/12-2015
Kredsbestyrelses referat 3/12-2015
Kredsbestyrelses referat 3/12-2015
kredsraad_kand_160121
kredsraad_ext_160121